Упатство за користење

 

Пред употреба
Внимателно прочитајте го целосниот прирачник и гарантниот лист на OmniBlender

Важни предупредувања

 • Ако се користи несоодветно и несовесно, OmniBlender V може да биде опасен! Поради својата голема сила, може да ги уништи домаќинствата и другите предмети во секунда и да предизвика сериозни повреди на рацете, главата, очите итн.
 • Сопственикот е одговорен за чување на блендерот подалеку од дофат на деца!
 • После употреба, секогаш извадете го блендерот од струја за да го намалите ризикот
 • Поради огромната острина на сечилата, не ги допирајте со прстите при чистење
 • Садот на OmniBlender секогаш мора да биде цврсто затворен со капак за време на мешањето
 • Никогаш не користете лажици или други предмети за мешање храна за време на блендирањето и не ставајте во садот
 • Површина - површината на која стои OmniBlender за време на работата мора да биде сува и чиста од прашина, зрна, итн. бидејќи вентилаторите за ладење на моторот можат да ја цицаат целата содржина што доведува до оштетување на моторот поради неправилно ракување

основно упатство

 
 • Вклучете го блендерот во шуко приклучок
 • Уклучето го главниот прекидач од OFF на ON - ќе се запали црвената сигнална сијаличка на прекидачот
 • Ставете го претходно наполнетиот и целосно поклопен сад на основата на блендерот
 • Препорачливо е да додадете вода на ниво над ножевите бидејќи помага побрзо и подобро да се изблендираат содржините, а исто така овозможува подолг век на траење на моторот и го забавува тапењето на сечилата.
 • Рачно управување - постојат 4 брзини на рачно управување:
  • LOW – најмала брзина
  • MEDIUM – средна брзина
  • HIGH – најголема брзина (38.000 вртежи / минута)
  • PULSE - за брзина на пулсот со постојано притискање на PULSE ја дава максималната брзина на блендерот во кратки интервали - обично за дробење мраз

Секогаш блендирајте од најниска до најголема брзина. Ова ќе го зачува моторот и ќе придонесе за неговата долготрајност, а содржината ќе биде блендирана постепено и подобро.

 • Автоматска контрола (препорачано !!!) - изберете една од трите опции за автоматско вклучување и автоматско исклучување (времетраење во секунди):
  • 35“
  • 60“
  • 90“

Во секој од овие режими, брзината на мешање автоматски се зголемува од минимална на максимална брзина од 38,000 вртежи во минута постигната на крајот од блендирањето. Црвените светла ја означуваат избраната програма за брзина. Долг звук објавува крај на автоматскиот процес - не отворајте го капакот пред да го слушнете звукот !! Блендирањето се прекинува со повторно допирање на копчето или исклучување на блендерот на главниот прекинувач OFF / ON.

Дополнителни упатства

 • Користете го блендерот на рамна, сува и чиста површина!
 • Секогаш дур работи блендерот пола минута или минута треба да бидете присутни.
 • Не вклучувајте го блендерот без сад или со празен сад.
 • Пред да го поставите садот, не заборавајте да ја избришете и исушите гумената подлога за садот. Преостанатата течност може да се вовлече во внатрешноста со силната вентилација на моторот и да се дисперзира низ моторот и електрониката. Основата и моторот секогаш треба да се чуваат суви.
 • Не преполнувајте го садот над 2/3 од волуменот, бидејќи може да се излее течност покрај капакот. Вишокот течност е главна причина за дефекти на моторот и електрониката - запушѕвање на моторот и електрониката со протекување на течност и влажна материја не се опфатени со гаранцијата. Доколку се појави истурање, извадете го блендерот од струја, избришете го и исчистете го, па дури потоа продолжете со блендирањето.
 • Садот мора да биде добро покриен за време на блендирањето - препорачуваме да го држите капакот.
 • Опасно е да се навалува и поместува блендерот за време на блендирањето!
 • Не ставајте тврда храна во садот за време на блендирањето. Тврдите состојки вметнати за време на процесот може да го оштетат ножот и неговото лежиште.
 • При кршење на мразот, треба да се додадат течности (вода, сок, итн.) Во контејнерот. Течностите го намалуваат оштетувањето и помагаат во ротирање на сечилото. Ова може да избегне оштетување на менувачот и да помогне да трае подолго.
 • Кога кршите мраз, смачкана и тврда храна, држете го садот на лежиштето цврсто со една рака.
 • Поради исклучително голема брзина на OmniBlend V, блендирањето е драстично пократко отколку кај конвенционалните домашни блендери. Затоа, внимавајте да не ја прегреете храната со блендирање премногу долго и со тоа да ја намалите нивната хранлива вредност. Ако блендирањето трае неколку минути, течноста може да се загрее на висока температура, па таквата работа не се препорачува.
 • Ако процесот на мешање беше прекраток и не сте задоволни од униформноста на пијалокот, притиснете го копчето PULSE и задржете уште неколку секунди.
 • Ако ножот не ја фати храната и не ја вовлече во центрифугата, запрете ја постапката и обидете се со блендирање со пулс во неколку притисоци, така што храната скока и поминува на ножевите. Ако тоа не успее, тогаш отклопите го садот и користете дрвена или пластична лажица или процесор за храна за да ја турнете храната надолу.
 • Многу е опасно да се турка храна во сад со кој било предмет во процесот на блендирање!

Упатство за чистење

 • Најефективното чистење е веднаш по истурање на добиениот пијалок.
 • Исплакнете го садот и додадете околу половина литар вода со неколку капки детергент.
Вклучете го блендерот околу 10 секунди, исплакнете го садот и свртете го да се исцеди. Не ја мијте основата на моторот со вода, туку избришете ја само со влажна крпа.